x

Zoek resultaten

Loading...


Flow is veelzijdig

 

"Flow" is een boeiend vakgebied. Het is een tikje overdreven om te stellen dat elke flowapplicatie anders is, maar het is toch bijna waar. Het meten van stoom in een DN300 leiding bij 140 bar en 500 graden Celcius is toch duidelijk verschillend van het meten van effluent in een waterzuivering. En het meten van een waterstroompje in een koffiezetapparaat is wezenlijk anders dan het meten de hoeveelheid geproduceerde olie op een FPSO (Floating Production, Storage and Offloading unit). Elke applicatie is anders en elke applicatie vraagt dan ook om een andere invulling.

Een flowtoepassing dient te worden beoordeeld op procesdata, designspecificaties, materiaalspecificaties, de omgeving, etc. Maar ook dient vooraf overwogen worden wat men van de flowmeting verwacht. Is de meting voor monitoring, voor regeling, voor verrekening of voor beveiliging bedoeld? Of slechts "nice to have"? Hoe nauwkeurig moet de meting zijn, of hoe reproduceerbaar? Wat gebeurt er bij een niet-normale situatie. Zijn er risico's en hoe worden die verder beoordeeld?

A-B-T bv heeft expertise opgebouwd wat betreft flowmeters in elke industrie. Samen met de klant wordt de toepassing in kaart gebracht, en wordt de flowapplicatie ingevuld met producten van gerenommeerde fabrikanten. Door ons brede programma zijn wij niet beperkt in de mogelijkheden en kunnen wij samen met onze klanten optimaal selecteren.

De beste keuze is niet altijd de duurste en de goedkoopste niet altijd de goedkoopste. Naast de prestatie van een flowmeetinstrument hebben wij ook oog voor de Total-Cost-of-Ownership. Deze wordt bepaald door de initiële kosten (aanschafkosten), maar ook de engineering-, installatie- en onderhoudskosten, alsmede de energiekosten. Immers, de drukval over een flowmeter kost extra pomp- of ventilatorcapaciteit. En een zwaardere pomp vraagt niet alleen meer kWh-tjes, maar kost ook meer.

Voor meer algemene informatie over flowmeters kunt u terecht op www.flowmeters.nl

Kijkt u even mee, wat wij met onze producten voor u kunnen betekenen? En indien er vragen zijn, vernemen wij dat graag!